فیلم خبری تهیه شده توسط شبکه الکوت کویت در تاریخ ۱۲،۱۳، ۱۳۹۴ در مورد داروی گیاهی نیکوصفت

 

ام اس

 

 

 

۱۱

۲۲

۱

 

۱۲۳۴

۲

Untitled-1

© 2011 کلیه حقوق این وبسایت و دارو کاملا محفوظ و متعلق به آقای علی اکبر نیکوصفت،کاشف و سازنده این دارو می باشد. Copy right Aliakbar Nikoosefat .All rights reserved